دسته: مقالات

پنج راهکار عملی برای کاهش استرس در زمان مواجهه با شرایط عدم قطعیت

قطعی‌ترین امر در زندگی عدم قطعیت است. همه ما موقعیت‌هایی مانند نگرانی از تعدیل نیرو در سازمان، تلاش برای افزایش درآمد در هنگام افزایش بی‌رویه هزینه‌های زندگی، انتظار برای گرفتن نتایج یک آزمون مهم و...

بیشتر