دسته: مقالات

بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز

عنوان نشریه: مجله دانشکده پزشکی : اردیبهشت ۱۳۹۳ , دوره ۷۲ , شماره ۲ ; از صفحه ۷۹ تا صفحه ۸۶ .

عنوان مقاله: بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز نویسندگان: پوریعقوب غلامرضا, مهرداد رامین, صالح پور سوسن, شهریاری مهران

 چکیده: زمینه و هدف: در ایران سرطان سومین عامل مرگ است. در حدود ۱۰-۵% تمام سرطان های انسان ناشی از مواجهه شغلی با عوامل مولد سرطان یا کارسینوژن ها باشد. مزوتلیوماهای بدخیم صفاق و پلور را پاتوگنومونیک مواجهه با رشته های آزبستوز می دانند. عواملی غیر از آزبستوز ممکن است سبب مزوتلیوم بدخیم شوند. جهت تعیین میزان رابطه علیتی مواجهه با آزبستوز و بروز مزوتلیوما در ایران به ویژه در موارد مواجهات شغلی نیاز به بررسی سابقه مواجهه با آزبستوز در بیماران مبتلا به مزوتلیوما وجود دارد

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی نخست داده های مربوط به بیماران مزوتلیومایی ثبت شده در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ در اداره سرطان وزارت بهداشت دریافت شد و اطلاعات سن، جنس، استان محل تولد و ارگان مبتلا از آن استخراج گردید. از کل ۲۷۲ نفر ثبت شده برای ۱۵۴ نفر شماره تلفن ثبت شده بود و در نهایت موفق به مصاحبه با ۶۰ خانواده شدیم. بر اساس پرسش نامه ای که طراحی نمودیم سوابق شغلی، محل سکونت و مصرف سیگار بیماران را اخذ نمودیم. آنالیز فراوانی متغیرها یک بار در ۲۷۲ بیمار ثبت شده اداره سرطان و یک بار در ۶۰ بیمار مصاحبه شده انجام گرفت و مقایسه گردید.
یافته ها: توزیع فراوانی سنی، جنسی، استان محل تولد و سکونت و عضو درگیر بیماران در داده های اداره سرطان و بیماران مصاحبه شده مشابه بود. در بیماران مصاحبه شده فراوانی بیماران سیگاری ۲۸% و مواجهه با آزبستوز ۶۳% بود. توزیع فراوانی شغلی بیماران مصاحبه شده به ترتیب، مشاغل ساختمانی ۲۰%، کارکنان شرکت نفت
%۱۳٫۳ و رانندگان %۶٫۷ بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما تاییدکننده رابطه مواجهه با آزبستوز و بروز مزوتلیوما در ایران مطابق با سایر پژوهش ها در کشورهای دیگر است. بنابراین لازم است مصرف آزبستوز در ایران مانند ۲۰ کشور دیگر دنیا ممنوع اعلام شود.

کلید واژه: آزبستوز، مزوتلیومای بدخیم، مواجهه شغلی، سرطان

  از طریق SID.ir | بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز.

بیشتر

استرس شغلی و راه‌های مقابله با آن (قسمت اول)

work stress

stress

استرس شغلی و راه‌های مقابله با آن (قسمت اول)
برای هر فرد در هر شغلی طبیعی است که در مقطعی از زندگی کاری خود درجاتی از فشار کاری را تجربه کرده باشد. هر شغلی هر چقدر هم که مناسب و دلخواه‌ باشد، باز هم می‌تواند واجد عناصر استرس‌زا برای فرد شاغل باشد. اگر فشارهای کاری مزمن شوند، می‌توانند تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی فرد محسوب شوند. متاسفانه با وجود آگاهی فزاینده در خصوص استرس شغلی و عوارض آن، به‌کارگیری راهکارهای عملی برای مدیریت و کنترل آن حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار محدود است به طوری که این موضوع امروزه به یکی از مهمترین چالش‌های محیط کاری تبدیل شده است.

طبق آمار انجمن روانشناسی آمریکا، ۶۵% جمعیت آن کشور محیط کاری خود را به‌عنوان مهم‌ترین منبع استرس اعلام نمودند. در مطالعه سال ۲۰۱۳ نیز بیش از یک سوم شاغلین آمریکایی گزارش نمودند که از استرس مزمن رنج می‌برند در حالیکه تنها ۳۶% اذعان داشتند که سازمان آنها منابع کافی برای مدیریت buy viagra with paypal استرس فراهم نموده است. در خصوص میزان استرس شغلی در محیطهای کاری ایران آمار دقیق و جامعی در دست نیست ولی مطالعات پراکنده در گروه‌های مختلفی انجام گرفته است. به‌عنوان مثال یک مطالعه۱ در خصوص میزان استرس زنان شاغل در اردبیل نشان داده است ۸/۶۲% زنان شاغل از استرس متوسط و ۵/۳۶% از استرس شدید برخوردار هستند.
عوامل ایجاد استرس در محیط‌های کاری متعدد بوده و توسط منابع و سازمان‌های مختلفی تعاریف و طبقهبندی‌های مختلفی ارائه شده است. طبق راهنمای موسسه دولتی ایمنی و بهداشت۲ انگلستان که در زمینه مدیریت استرس شغلی آمار، اطلاعات و راهنماهای بسیار مفیدی ارائه داده است،‌ استرس شغلی عبارت است از: “واکنش منفی فرد نسبت به فشار بیش از حد وارد بر وی و یا سایر انواع تکالیفی که در محیط کاری بر دوش فرد گذاشته می‌شود.”

استرس بیماری نیست بلکه یک حالت جسمی و روانی است اما اگر بیش از حد شدید یا طولانی شود، می‌تواند تبدیل به بیماری گردد. باید در نظر داشت که تفاوت زیادی بین استرس یا تنش و فشار کاری وجود دارد. فشار کاری مناسب مثبت بوده و یک عامل انگیزش‌زا و ضروری برای شغل است. فشار مثبت به دستیابی به اهداف و کارآیی بیشتر فرد کمک می‌کند.
ایجاد یک محیط کاری با ساختار خوب طراحی شده، سازمان‌یافته و مدیریت مناسب برای پیشگیری از استرس ضروری است اما عدم توجه کافی به طراحی شغل و استانداردهای سازمانی و مدیریتی می‌تواند منجر به استرس شغلی گردد. استرس زمانی ایجاد می‌شود که فرد شاغل نتواند از عهده تقاضاهای شغلی بر‌آید. موسسه HSE انگلستان شش عامل را در محیط‌های کاری شناسایی کرده است که عدم مدیریت مناسب آنها می‌تواند منجر به ایجاد استرس شغلی شود:
۱- تقاضاهای شغلی: وظایف محوله و تقاضاهای شغلی باید با توانایی‌ها، منابع در دسترس و نیز نیازهای فرد شاغل هماهنگ باشند.
۲- کنترل: شاغلین باید بر روی فرایندهای کاری کنترل داشته باشند؛ در مورد روش‌های انجام کار امکان اظهار نظر داشته و به خواسته‌های آنان توجه شود.
۳- حمایت: کارکنان باید اطلاعات و حمایت کافی لازم برای انجام کارها را از سوی همکاران و سرپرستان دریافت کنند.
۴- روابط بین فردی: روابط کاری مناسب بین افراد یک سازمان و طراحی نظام‌هایی برای جلوگیری از رفتارهای غیرقابل قبول و هرگونه آزار و اذیت در محیط کار الزامی است.
۵- نقش فرد: نقش افراد در سازمان و مسئولیت‌های آنان باید به‌طور واضح و شفاف به‌دور از هرگونه ابهامی برای شاغلین توضیح داده شده و کتباً اعلام گردد.
۶- تغییرات سازمانی: هرگونه تغییر و تحولی در سازمان باید به‌موقع و با روش‌های مناسب به اطلاع کارکنان برسد.

البته این شش گروه عوامل از هم مجزا نبوده و می‌توانند بر هم تاثیرگذار باشند و برآیند نهایی آنها است که تعیین‌کننده میزان استرس شغلی است. به‌عنوان مثال کنترل و اختیارات زیاد در انجام کار می‌تواند تاثیرات منفی تقاضاهای شغلی بالا را کاهش دهد؛ و یا حمایت بالای مدیران و هم‌کاران می‌تواند تا حدودی اثرات منفی تقاضای بالا و کنترل پایین را کمرنگ‌تر کند. در واقع می‌توان گفت: مدیریت خوب کلید مدیریت استرس شغلی است. استرس مثبت یکی از نتایج مدیریت لایق، شایسته و رهبری کامل و رشدیافته است که باعث ارتقاء سلامت کارکنان بوده و دستیابی به موفقیت شغلی را برای آنان فراهم می‌کند.
فیزیولوژی استرس و تاثیرات آن بر انسان: دکتر هانس سِلیه اندوکرینولوژیست اتریشی مطالعات زیادی بر اثرات استرس بر بدن انجام داده است و بسیاری از دانش امروزی ما در خصوص فیزیولوژی استرس مدیون تحقیقات ایشان است. دکتر سلیه سندرم تطابق عمومی بدن را شرح داده است. همانطور که پیش‌تر اشاره شد استرس در واقع واکنش بدن به یک واقعه (محیطی، اجتماعی، شغلی) است که به آن واقعه استرسور می‌گوییم. استرس حالتی از بدن است که با یک سری تظاهرات فیزیولوژیک خاص مشخص می‌شود. تظاهرات استرس رابطه مستقیم با سیستم عصبی اُتونوم یا خودکار بدن دارد که این سیستم کنترل‌کننده پاسخ‌های فیزیولوژیک و روانی انسان است. دو دسته اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در بدن مسئول تنظیم سیستم خودکار هستند. شناخت تظاهرات استرس در بدن اولین قدم در کنترل موثر استرس است.

تظاهرات فردی استرس را می‌توان به چهار گروه تقسیم نمود:

  • تظاهرات هیجانی و احساسی مانند احساس افسردگی، نااُمیدی، افزایش واکنش‌های هیجانی مثل پرخاشگری، احساس تنهایی، کاهش اعتماد به نفس و انگیزه.
  • تظاهرات ذهنی مانند اختلال تمرکز، اختلال حافظه، افکار منفی، تردید و دودلی در تصمیم‌گیری.
  • تظاهرات رفتاری مانند تغییر در عادات غذایی، افزایش مصرف دخانیات، الکل و مواد روان‌گردان، اختلال خواب، تغییرات رفتارها و عادات کاری مثل تاخیر مکرر در محیط کار یا افزایش غیبت کاری.
  • تظاهرات فیزیولوژیک مانند افزایش فشار خون، تپش قلب، افزایش تعریق کف دست، افزایش قند و چربی خون، سندرم متابولیک، تنش‌ها و گرفتگی‌های عضلانی، دردهای موضعی، اختلالات گوارشی چون خشکی دهان، سوء‌هاضمه، تهوع، افزایش و کاهش اشتهاء، سندرم روده تحریک‌پذیر، اختلالات سیستم تولید مثل شامل تغییرات سیکل ماهانه و کاهش میل جنسی و هم‌چنین تضعیف سیستم ایمنی بدن و ضعف مقابله با برخی عفونت‌ها.

علائم سازمانی استرس:

  • افزایش مشاجره و رفتارهای خصمانه در سازمان
  • افزایش چرخش پرسنلی و ناتوانی سازمان در جذب پرسنل جدید
  • افزایش غیبت از کار به علت بیماری
  • عملکرد ضعیف کارکنان و افزایش عدم رضایت و شکایات پرسنل و مشتریان هر دو.

استرس در واقع یک مکانیسم زیست شناختی قدیمی برای بقاء است که طی فرایند تکامل ارتقاء یافته و به انسان‌ها امکان تطابق با موقعیت‌های تهدیدزا را می‌دهد. در سال ۱۹۳۶ هانس سِلیه “سندرم تطابق عمومی” را در سه مرحله توصیف کرد. این اصطلاح برای توصیف واکنش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بدن در برابر استرس به کار می‌رود. سِلیه معتقد بود که این سندرم دو سامانه عمده بدن شامل سامانه عصبی و سامانه غدد درون‌ریز را درگیر می‌کند.

این سه مرحله عبارتند از:
مرحله ۱ یا واکنش هشدار:
این مرحله واکنش آنی بدن به عامل ایجاد کننده استرس است. در مرحله اولیه استرس انسان‌ها یک پاسخ “ستیز یا گریز”۱ از خود نشان می‌دهند. این واکنش فوری با افزایش فشار خون و بسیج خونرسانی به عضلات، بدن را برای فعالیت فیزیکی آماده می‌کند.
مرحله ۲ یا مرحله مقاومت:
این مرحله در واقع همان مرحله اصلی تطابق است که در صورت تداوم مواجهه با استرس، بدن با عامل ایجاد کننده آن تطابق می‌یابد. در این مرحله تغییرات وسیعی در بدن جهت کاهش اثرات استرسور اتفاق می‌افتد و مشخصات فیزیولوژیک مثل افزایش فشار خون و یا قند خون کم‌رنگ‌تر می‌شود.
مرحله ۳ یا مرحله فرسودگی:
اگر مواجهه با عامل استرس تداوم یافته و طولانی شود، قدرت تطابق بدن در هم شکسته شده و بدن با یک بارِ بیش از حد تحمل مواجه می‌شود. علائم اولیه واکنش هشدار با شدت بیشتر بازگشت کرده سامانه ایمنی و توانایی بدن برای مقابله با بیماری به طور کامل از بین می‌رود. به عنوان مثال یک فرد در مواجهه با یک شغل پرتنش، در طولانی مدت ممکن است دچار عوارضی چون حمله قلبی و یا عفونت شدید گردد.
دکتر سِلیه هم‌چنین خاطرنشان نمود که درک افراد و پاسخ آنها به عامل ایجاد کننده استرس فرایندی کاملاً فردی بوده و یک موقعیت و واقعه شغلی ممکن است برای یک فرد استرس‌زا باشد در صورتی‌ که برای فرد دیگری در همان سازمان کاملاً انگیزشی و جذاب محسوب شود. سندرم تطابق عمومی همچنین تحت تاثیر عواملی همچون وضعیت سلامت عمومی و تغذیه فرد، جنسیت، سن، قومیت، سطح تحصیلات، وضعیت اجتماعی اقتصادی و زمینه ژنتیکی فرد قرار دارد. در نتیجه استرس‌زا نیستند که به سلامت انسان آسیب می‌رسانند بلکه پاسخ‌های نابهنجار ما به آنهاست که مسئول آسیب‌های احتمالی هستند.
بنا بر آنچه گفته شد، امروزه روش‌ها و راهنماهای مدیریت استرس شغلی بر دو عامل سازمانی و فردی استرس تمرکز کرده و اعتقاد بر این است که جهت کنترل استرس در محیط کار هم باید عامل تنش در سازمان یعنی منبع ایجاد استرس کنترل شود و هم باید بر روی نگرش افراد و چگونگی درک آنان از عامل استرس‌زا کار شده و روش‌های مقابله با استرس به کارکنان آموزش داده شود. در قسمت دوم این مقاله بیشتر در خصوص روش‌های مقابله‌ای بحث خواهد شد.

سوسن صالحپور

 مقاله انتشار یافته در مجله نوید ایمنی

بیشتر

ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم در یک مجتمع صنعتی

عنوان نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تابستان ۱۳۸۷ , دوره ۶ , شماره ۲ (مسلسل ۲۲) ; از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۱۵

عنوان مقاله: ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم در یک مجتمع صنعتی

نویسندگان: صالح پور سوسن*, آذین سیدعلی, گلفام فرهاد, فرداد ندا

* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز دکتر مسیح دانشوری

چکیده:

سابقه و هدف: یون فلئوراید در بدن با کاتیونهای دو ظرفیتی خصوصا کلسیم و منیزیوم ترکیب شده و نمک های نامحلول فلئوراید را تشکیل می دهد و نیز با عملکرد سیستم های آنزیمی مختلف سلولی مداخله می نماید. مداخله آنزیمی باعث مهار تنفس سلولی و فعالیت غشایی گشته و نهایتا منجر به آسیب سلولی و مرگ آن می گردد.
مواد و رو شها: این مطالعه از نوع مقطعی
(Cross sectional) بوده و بررسی روی ۷۴ نفر از شاغلین مواجهه یافته باHF  در یکی از صنایع کشور که در طی مدت شش ماه به علت مواجهه با این ماده در مرکز درمانی آن صنعت تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند انجام پذیرفته است. اقدامات درمانی در محل مواجهه و سپس در مرکز درمانی شامل شستشو با آب و استفاده از ژل گلوکونات کلسیم ۲٫۵% و یا محلول بنزالکونیوم کلراید بوده است. داده ها با استفاده از پرسش نامه خودایفا و پرسش نامه تکمیل شده توسط پزشک معالج جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.
یافته ها: میانگین سنی افراد دچار سوختگی
۲۸٫۷۵ سال (انحراف معیار ۶٫۷) بود و هر ۷۴ نفر مذکر بودند. پیش از رسیدن به درمانگاه در ۵۶ مورد ۷۵٫۷)%( شستشو با آب انجام پذیرفته بود و ۲۴ مورد ۳۲٫۴)%( از ژل گلوکونات کلسیم استفاده کرده بودند. در محل درمانگاه، برای ۴۶ نفر ۶۲٫۱۶)%( شستشو با آب و برای ۷۰ نفر ۹۴٫۵۹)%( استفاده از ژل گلوکونات کلسیم صورت گرفته بود. بیش از ۸۰% سوختگی ها از نوع درجه یک بوده و در پیگیری های بعدی عوارض قابل توجهی مشاهده نشد.
نتیجهگیری: این مطالعه نشان می دهد که شستشوی سریع و به موقع حتی پیش از رسیدن به درمانگاه و شروع زود هنگام درمان با گلوکونات کلسیم قبل و بلافاصله پیش از رسیدن به درمانگاه تا چه حد می تواند از گسترش عوارض حوادث مرتبط با سوختگی با HF بکاهد.

از طریق

SID.ir | ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم دریک مجتمع صنعتی

بیشتر

تاثیر تهویه بر تراکم آلاینده های بیولوژیک هوا در یک اتاق بیمار مسلول

عنوان نشریه: طب کار : تابستان ۱۳۹۳ , دوره ۶ , شماره ۲ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۲

عنوان مقاله: تاثیر تهویه بر تراکم آلاینده های بیولوژیک هوا در یک اتاق بیمار مسلول

نویسندگان: جعفری محمدجواد*, حاج غلامی محمدرضا, صالح پور سوسن, امیری زهره, طبرسی پیام

* گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

مقدمه: تهویه در کاهش میزان پاتوژن های هوابرد در اتاق های ایزوله به ویژه اتاق هایی که بیماران مسلول در آن بستری هستند، نقش قابل توجهی دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر تهویه بر میزان تراکم بیوآئروسول های هوابرد در یک اتاق بیمار مسلول می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی به یک اتاق تک تخته بیمارستانی که در آن یک بیمار مبتلا به سل بستری بود ۵ حالت تهویه که هر یک دارای ۳ ظرفیت تهویه مختلف بود اعمال گردید. در ضمن در هر حالت تهویه، تخت بیمار در ۲ وضعیت مختلف و مجسمه یک نفر پرستار در کنار تخت قرار داده شد. در هر یک از این حالات، از بیوآئروسل های موجود در هوای اتاق نمونه برداری محیطی به عمل آمد. بدین منظور برای هر حالت، ۳ نمونه محیطی از هوای اتاق گرفته شد. نمونه برداری محیطی توسط دستگاه باکتری سمپلر و محیط کشت آگار خونی انجام و در آزمایشگاه پاتولوژی شمارش گردید.
یافته ها: میزان تراکم بیوآئروسول های کل در هوای اتاق بیمار با اعمال حالت های مختلف تهویه به طور معنی داری (P<0.001) تغییر کرد. حتی با اعمال کمترین ظرفیت تهویه در بدترین شرایط هوادهی و هواکشی نیز میزان تراکم بیوآئروسول های موجود در هوای اتاق نسبت به حالتی که در اتاق از سیستم تهویه استفاده نمی شد به طور معنی داری (P<0.001) کاهش یافت. در بهترین حالت با ورود هوای تمیز از طریق یک دریچه گرد سقفی و خروج آن از طریق یک مکنده خطی نصب شده بر روی دیوار (با ۱۲ بار تعویض هوا در ساعت) میانگین تراکم بیوآئروسول های کل به ۲۵ کلنی در هر متر مکعب کاهش یافت. در موثرترین حالت تهویه در صورت ثابت بودن نوع و ظرفیت تهویه اتاق، چیدمان تخت باعث کاهش ۱۷٫۷۵% در میزان تراکم آلاینده های نمونه برداری شده از هوای کل شد.

نتیجه گیری: نصب سیستم تهویه مناسب تعیین شده در cialis generique این مطالعه برای اتاق های ایزوله توصیه می شود.

 

از طریق:

SID.ir | تاثیر تهویه بر تراکم آلاینده های بیولوژیک هوا در یک اتاق بیمار مسلول

بیشتر

سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

نویسند‌گان:

 سوسن صالح پور – جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران

 ندا فرداد  – شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایران

 سیدعلی آذین  – پژوهشکده علوم بهداشتی

فرهاد گلفام – شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایران

خلاصه مقاله:

اسید هیدروفلوریک (HF) به طور وسیع در صنایع مختلف از جمله در تاسیسات فراوری اورانیوم مورد استفاده قرا رمی گیرد. مواجهه و سوختگی با HF یک مشکل تشخیصی و درمانی برای فرد مواجهه یافته و یا عدم آگاهی کافی پزشک از نوع مواجهه و درمان مناسب ایجاد می کند که ی توجهی به آن می تواند موجب عوارض جبران ناپذیری گردد. در این مطالعه که یک بررسی دوره ای بوده و ۷۴ نفر از شاغلین شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم اصفهان که طی مدت شش ماه به علت مواجهه با HF در مرکز درمانی سایت تحت مراقبت قرار گرفتند. انجام پذیرفته است . اقدامات درمانی در محل مواجهه و سپس در مرکز درمانی شامل شستشو با آب و استفاده از ژل گلوکونات کلسیم ۲/۵% و یا محلول بنزوالکونیوم کلراید بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ایفا و پرسشنامه تکمیل شده توسط پزشک معالج جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در خصوص کمیت و کیفیت آموزش های ارائه شده نیاز به توجه و تاکید بیشتری وجود دارد و البته این موضوع که بیش از ۸۰% سوختگی ها از نوع درجه یک بوده و در پیگیری های بعدی عوارض قابل توجهی مشاهده نشده است، نشان می دهد که اقدامات اولیه در محل وقوع سوختگی و نیز مرکز درمانی نسبتا قابل قبول بوده و استفاده از درمان اختصاصی به ویژه با ژل گلوکونات کلسیم فراهم شده می تواند موثر واقع شود.

از طریق سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

بیشتر