برچسب: آزبست

ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو (سرمقاله)

عنوان نشریه: سلامت کار ایران : تابستان ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۲ تا صفحه ۵ .

عنوان مقاله: ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو (سرمقاله)

نویسنده: صالح پور سوسن*

* مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری

چکیده:

قاره آسیا در فرایند توسعه به سمت صنعتی شدن، وقایع تلخ بسیاری همچون اپیدمی کشنده مسمومیت با جیوه در مسناماتاژاپن و مرگ هزاران نفر در بوپال هند بر اثر انفجار چهل تن متیل ایزوسیانات را تجربه نموده است. اما کشنده ترین اپیدمی شغلی یعنی مرگ و میر ناشی از مصرف آزبست، هنوز در راه است.

ادامه مطلب:

از طریق  SID.ir | ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو (سرمقاله).

بیشتر

مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست

عنوان نشریه: سلامت کار ایران : تابستان ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۴۷ تا صفحه ۵۴ .

عنوان مقاله: مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست

نویسندگان: صالح پور سوسن*, آذین سیدعلی, چراغوندی علی, حیدری محمدمهدی, میرمحمدصادقی ساجده

* مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

مقدمه: ارتباط بین بیماری مزوتلیومای بدخیم پلور و مواجهه با آزبست در مطالعات متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما در خصوص نوع مواجهات در ایران و مشاغل پرخطر از نظر بروز مزوتلیوما اطلاعات کافی وجود ندارد. این مطالعه به بررسی مشاغل پرخطر برای مواجهه با آزبست می پردازد.

روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد- شاهد است. در این مطالعه ۶۴ مورد از افرادی که بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ با تشخیص مزوتلیومای بدخیم پلور در بیمارستان مسیح دانشوری بستری بوده اند به همراه ۵۸ نفر کنترل، توسط مصاحبه تلفنی مورد بررسی قرار گرفتند. در طی مصاحبه با استفاده از یک چک لیست، اطلاعاتی در مورد خصوصیات دموگرافیک افراد، تاریخچه مصرف سیگار، شرح حال دقیق شغلی افراد و افراد هم منزل، و نیز مواجهات شغلی و محیطی با آزبست اخذ شد.
یافته ها: فراوانی مشاغل دارای مواجهه با آزبست در گروه بیماران، به ترتیب شامل ساخت ورقه و لوله سیمان آزبستی ۱۱(۲/۱۷%)، عایق کاری ۶(۴/۹%)، ساختمان سازی۶(۴/۹%)، اشتغال در انبار آزبست ۳(۷/۴%)، حفاری چاه های نفت و گاز ۲(۱/۳%) و لنت سازی ۲(۱/۳%) بود و در گروه کنترل در ۸ (۷۹/۱۳%) مورد از افراد شاغل در صنعت ساختمان سازی، احتمال مواجهه با آزبست وجود داشت
. Odds Ratio برای مواجهه شغلی با آزبست معادل ۵۱/۵ محاسبه شد (۴۷/۱۳-۲۶/۲=CI) مجاورت منزل با صنایع تولید لوله و ورقه های سیمانی آزبستی، شایعترین منشا مواجهات محیطی بود که در۱۱( ۱۸/۱۷% ) مورد از مبتلایان به مزوتلیوما یافت شد (Pvalue< 0.001).
نتیجه گیری: در ۸۷/۴۶% از موارد مزوتلیوما، علت مواجهه با آزبست، اشتغال خود فرد یا افراد هم منزل در کارخانه های تولید لوله و ورقه های سیمانی آزبستی، سکونت در مجاورت این صنایع و یا مصرف محصولات این صنایع در محیط کار و منزل بود. با توجه به الگوی مصرف آزبست در ایران، پیشگیری از مزوتلیومای بدخیم پلور، امری دست یافتنی به نظر می رسد
.
کلید واژه: آزبست، مزوتلیوما بدخیم پلور، بیماری شغلی

از طریق  SID.ir | مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست.

بیشتر

بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز

عنوان نشریه: مجله دانشکده پزشکی : اردیبهشت ۱۳۹۳ , دوره ۷۲ , شماره ۲ ; از صفحه ۷۹ تا صفحه ۸۶ .

عنوان مقاله: بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز نویسندگان: پوریعقوب غلامرضا, مهرداد رامین, صالح پور سوسن, شهریاری مهران

 چکیده: زمینه و هدف: در ایران سرطان سومین عامل مرگ است. در حدود ۱۰-۵% تمام سرطان های انسان ناشی از مواجهه شغلی با عوامل مولد سرطان یا کارسینوژن ها باشد. مزوتلیوماهای بدخیم صفاق و پلور را پاتوگنومونیک مواجهه با رشته های آزبستوز می دانند. عواملی غیر از آزبستوز ممکن است سبب مزوتلیوم بدخیم شوند. جهت تعیین میزان رابطه علیتی مواجهه با آزبستوز و بروز مزوتلیوما در ایران به ویژه در موارد مواجهات شغلی نیاز به بررسی سابقه مواجهه با آزبستوز در بیماران مبتلا به مزوتلیوما وجود دارد

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی نخست داده های مربوط به بیماران مزوتلیومایی ثبت شده در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ در اداره سرطان وزارت بهداشت دریافت شد و اطلاعات سن، جنس، استان محل تولد و ارگان مبتلا از آن استخراج گردید. از کل ۲۷۲ نفر ثبت شده برای ۱۵۴ نفر شماره تلفن ثبت شده بود و در نهایت موفق به مصاحبه با ۶۰ خانواده شدیم. بر اساس پرسش نامه ای که طراحی نمودیم سوابق شغلی، محل سکونت و مصرف سیگار بیماران را اخذ نمودیم. آنالیز فراوانی متغیرها یک بار در ۲۷۲ بیمار ثبت شده اداره سرطان و یک بار در ۶۰ بیمار مصاحبه شده انجام گرفت و مقایسه گردید.
یافته ها: توزیع فراوانی سنی، جنسی، استان محل تولد و سکونت و عضو درگیر بیماران در داده های اداره سرطان و بیماران مصاحبه شده مشابه بود. در بیماران مصاحبه شده فراوانی بیماران سیگاری ۲۸% و مواجهه با آزبستوز ۶۳% بود. توزیع فراوانی شغلی بیماران مصاحبه شده به ترتیب، مشاغل ساختمانی ۲۰%، کارکنان شرکت نفت
%۱۳٫۳ و رانندگان %۶٫۷ بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما تاییدکننده رابطه مواجهه با آزبستوز و بروز مزوتلیوما در ایران مطابق با سایر پژوهش ها در کشورهای دیگر است. بنابراین لازم است مصرف آزبستوز در ایران مانند ۲۰ کشور دیگر دنیا ممنوع اعلام شود.

کلید واژه: آزبستوز، مزوتلیومای بدخیم، مواجهه شغلی، سرطان

  از طریق SID.ir | بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز.

بیشتر

دخانیات عامل بیش از۶۶ درصد موارد سرطان ریه در ایران است

دخانیات عامل بیش از۶۶ درصد موارد سرطان ریه درایران است

افزایش ابتلابه سرطان «پرده جنب» درخانواده‌ شاغلان مرتبط با آزبست

» سرویس: اجتماعی – سلامت

کد خبر: ۸۸۱۱-۱۱۸۹۲

سه‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ – ۱۲:۰۰

مسوول واحد آلودگی هوا، سلامت و بیماری‌های شغلی مرکز آموزشی ــ درمانی، پژوهشی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان این که سرطان ریه پس از بیماری‌های قلب و عروق و حوادث سومین علت مرگ در ایران است، گفت: نتیجه بررسی و مطالعه در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی نشان داد که ۱۲ درصد موارد سرطان ریه در مردان و ۵/۱ درصد موارد در زنان به علت تماس‌های شغلی بوده است.

دکتر سوسن صالح پور در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که سرطان ریه از مهمترین علل مرگ و میر در دنیا است، اظهار کرد: در مطالعات جهانی تخمین زده می‌شود که پنج تا ۲۰ درصد از سرطان‌های ریه ناشی از مواجهات شغلی است

وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال دو هزار میلادی ۳/۱۱ درصد از سرطان ریه در مردان و ۲/۴ درصد در زنان فرانسه به علت تماس‌های شغلی بوده است

مسوول واحد آلودگی هوا، سلامت و بیماری‌های شغلی مرکز آموزشی ــ درمانی ، پژوهشی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان این که مواجهات شغلی بعد از دخانیات مهمترین علت بروز سرطان ریه است، افزود: علت ۸۰ درصد از سرطان‌های ریه در دنیا و ۵/۶۶ درصد از سرطان‌های ریه در ایران بر اثر استعمال دخانیات است.

دکتر صالح پور افزود: نتایج مطالعه در کشور حاکی از آن است که تماس با گرد وغبار غیرآلی و مواد شیمیایی شامل مواد پاک کننده و تمیز کننده، ضدعفونی و سفید کننده و فلزات سنگین بر اثر مواجهات شغلی از مهمترین عوامل ایجاد کننده سرطان ریه در کشور بوده است

وی با بیان این که برخورد و مواجهه با آزبست علت بروز سرطان پرده جنب (مزوتلیوم بدخیم پرده جنب) بوده است، خاطرنشان کرد: به علت استفاده از آزبست در لنت‌های ترمز خودروها از این رو این ماده به عنوان یکی از اجزای آلاینده هوا به شمار می‌آید . مسوول واحد آلودگی هوا، سلامت و بیماری‌های شغلی مرکز آموزشی ــ درمانی، پژوهشی بیمارستان مسیح دانشوری با استناد به نتایج مطالعات در ایران، گفت: ۵۰ درصد از بیماران مبتلا به سرطان پرده جنب (مزوتلیوم بدخیم پرده جنب) سابقه تماس با آزبست را داشته‌اند. این در حالی است که ۳۶ درصد از افراد با سابقه تماس شغلی به علت اشتغال در کارخانجات تولید لوله و ورقه‌های سیمان آزبستی به این سرطان دچار شده‌اند

صالح پور با بیان این که همراهی استعمال دخانیات و مواجهات شغلی خطر ایجاد سرطان ریه را تا ۸۰ برابر افزایش می‌دهد، گفت: در کسانی که در سنین کم به سرطان پرده جنب (پرده پوشانده ریه) مواجه می‌شوند، مواجهات شغلی پدرانشان با آزبست گزارش شده است؛ چون افراد شاغل در کارخانجات تولید لوله و ورقه‌های سیمان آزبست غالبا ذرات این ماده را از طریق لباس، کفش و موی سر به منزل منتقل می‌کنند و از این رو خانواده‌ این افراد هم در معرض خطر ابتلا به سرطان پرده جنب قرار دارند.

انتهای پیام

از طریق ایسنا – دخانیات عامل بیش از۶۶ درصد موارد سرطان ریه درایران است افزایش ابتلابه سرطان «پرده جنب» درخانواده‌ شاغلان مرتبط با آزبست

بیشتر

افزایش غلظت بنزن درهوای آلوده خطر ابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد

یک متخصص طب کار: افزایش غلظت بنزن درهوای آلوده خطرابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد آزبست ناشی از ترمز اتومبیل‌ها، باعث ایجاد سرطان ریه می‌شود

سرویس : اجتماعی – سلامت

یک متخصص طب کار خاطرنشان کرد: آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از جمله تهران باعث ایجاد خطرات بسیاری برای شهروندان می‌شود به طوری که به عقیده متخصصان تنها در شهر تهران به علت غلظت چند برابری استانداردهای بین‌المللی بنزن در هوا، ریسک ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله سرطان‌های خونی به‌ دلیل وجود این آلاینده افزایش یافته است.

دکتر سوسن صالح‌پور در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا واحد علوم پزشکی ایران، با اشاره به این که آلودگی هوا یک خطر عمده محیطی برای سلامت انسان بوده و تخمین زده می‌شود که سالیانه دو میلیون مورد مرگ و میر پیش از موعد بر اثر آلودگی هوا در دنیا اتفاق بیفتد؛ گفت: تفاوت در ترکیب آلاینده‌ها، دوز و زمان مواجهه می‌تواند اثرات متفاوتی بر روی سلامت انسان‌ها اعمال کند.

وی ادامه داد: اثرات آلودگی هوا بر سلامت طیف وسیعی از عوارض را از تهوع و تحریک مخاط گرفته تا سرطان‌ها و اختلالات رشد و نمو در کودکان را شامل می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان عوارض را به دو دسته عوارض حاد و مزمن تقسیم کرد

دکتر صالح پور در ادامه افزود: عوارض حاد معمولاً به‌علت فاصله کوتاه بین زمان مواجهه و زمان بروز عوارض، سریع‌تر شناسایی شده و توجه عموم را بیشتر به خود جلب می‌کنند، در حالی که عوارض درازمدت که گاه شدیدتر و یا مانند سرطان‌ها غیرقابل جبران هستند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

دکتر صالح پور تصریح کرد: علاوه بر عوارض حاد تنفسی در مواجهه با آلاینده‌هایی همچون اکسیدهای گوگرد و نیتروژن، مواجهه طولانی‌ مدت با مواد ذره‌ای و ازون می‌تواند موجب کاهش ظرفیت تنفسی، ایجاد آسم، آمفیزم و سرطان ریه شود.‌ همچنین مواجهه با فلزات سنگین چون جیوه، نیکل و آرسنیک، کم ‌خونی، افزایش فشارخون و نیز افزایش سطح تری‌گلیسرید خون را به همراه دارد. فلزات سنگین همچنین اثرات منفی بر روی سیستم عصبی داشته و باعث اختلال حافظه، اختلال خواب، ضعف و تاری دید می‌شوند.

وی در خصوص موادی چون دی‌اکسین‌ها که از احتراق ناقص و سوختن مواد حاوی کلرین مثل پلاستیک و پی‌وی‌سی حاصل می‌شوند، گفت: این مواد می‌توانند باعث آسیب به سلول‌های کبدی و افزایش آنزیم‌های کبدی در خون شوند. این مواد در درازمدت می‌توانند سرطان‌های کبدی و گوارشی ایجاد کنند. دی‌اکسین‌ها همچنین از جفت عبور کرده و از طریق مادر به جنین منتقل می‌شوند. این مواد با ایجاد اختلالات آندوکرینی رشد و نمو سیستم عصبی مرکزی جنین را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

این متخصص طب کار گفت: بررسی‌های اخیر نشان داده است که سطح پایین آلودگی هوا حتی در کشورهای اروپایی نیز اثرات مخربی بر سلامت کودکان دارد و در سال‌های اخیر کاهش این عوارض جزء اولویت‌های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی در منطقه اروپا قرار گرفته است. این آلاینده‌ها در دوره‌های مختلف زندگی کودکان می‌توانند اثرات خود را اعمال کنند. این دوران شامل دوره داخل رحمی، دوره نوزادی و خردسالی است. طی این دوران ریه اطفال مستعد آسیب توسط آلاینده‌های موجود در هوا است و مواجهه با این مواد موجب کاهش حداکثر ظرفیت عملکردی ریه در دوره بلوغ و پس از آن و نیز افزایش استعداد به عفونت‌ها می‌شود. این عوارض به‌خصوص در کودکان مبتلا به آسم و فیبروز سیستیک بیشتر دیده می‌شود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه امروزه شواهد کافی وجود دارد که آلودگی هوا باعث افزایش خطر مرگ با علل ریوی در دوران پس از نوزادی می‌شود، گفت: اختلالات عملکردی ریوی، کاهش رشد سیستم تنفسی و کاهش عملکرد ریوی با سکونت در مناطق آلوده همراه بوده است. به‌خصوص این ارتباط در خصوص مواد ذره‌ای و آلاینده‌های ناشی از ترافیک قوی‌تر بوده است. کمبود وزن هنگام تولد، تولدهای پیش از موعد و تاخیر رشد داخل رحمی از دیگر عوارضی هستند که ارتباط آنان با آلودگی هوا مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه بنزن یک ماده سرطان‌زای شناخته شده است که در اثر اکسیداسیون ناقص سوخت ماشین‌ها در هوا آزاد می‌شود، گفت: از عوارض دیگر درازمدت آلودگی هوا می‌توان اشاره‌ای بر انواع سرطان‌ داشت که در هوای آلوده شهرهای بزرگ مثل تهران افزایش یافته که سلامت جمعیت را تحت تاثیر قرارداده است.

دکتر صالح پور یادآور شد: طبق مطالعات انجام گرفته در شهر تهران غلظت بنزن در هوا چندین برابر استانداردهای بین‌المللی بوده و ریسک ابتلا به سرطان‌های خونی به‌علت وجود این آلاینده در شهروندان تهرانی افزایش یافته است همچنین ارتباط بین بنزن و لوکمی کودکان و اختلالات ژنتیکی در مطالعات مختلف ثابت شده است. بنزن با اثر بر روی مغز استخوان و سیستم ایمنی بدن در درازمدت باعث کاهش سلول‌های خونی می‌شود. بر اساس بررسی انجام شده، میزان مواجهه با بنزن در دانش‌آموزان برخی از مناطق تهران تا ۴۰ برابر حد مجاز برآورد شده است.

وی گفت: دیگر آلاینده سرطان‌زا در هوای تهران آزبست یا پنبه نسوز است که بر اثر استفاده از لنت ترمز و صفحه کلاژ حاوی آزبست در خودروها در هوا آزاد می‌شود. طبق بررسی انجام شده، میزان آزبست موجود در هوای تهران ۲۰ تا ۵۰ برابر شهرهای اروپایی است. آزبست از عوامل شناخته شده سرطان ریه است که می‌تواند خطر ابتلاء به سرطان ریه را تا ۵ برابر افزایش دهد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری خاطرنشان کرد: شهروندان تهرانی که با دود مستقیم و غیرمستقیم سیگار مواجهه هستند، آگاه باشند که مواجهه همزمان با آزبست و دود سیگار می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را بیش از ۸۰ برابر افزایش دهد.

وی در پایان تصریح کرد: مواجهه با آلودگی هوا به میزان زیادی خارج از کنترل افراد بوده که نیازمند عملکرد مناسب و موثر مسئولین در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در ادامه دکتر مجید ملک محمد فوق تخصص بیماری های ریوی با اشاره به اینکه مواد مختلفی که از اگزوز ماشین‌ها و کارخانه‌های مختلف متصاعد می‌شود، اثرات متفاوتی بر سلامتی انسان دارد، گفت: استنشاق گاز مونواکسید کربن علایمی مانند سر درد و تحریک راه‌های تنفسی ایجاد می‌کند و گاز دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن باعث تشدید علایم تنفسی در بیماران مزمن تنفسی مانند بیماران برونشیت مزمن و آسم می‌شود.

وی در ادامه در خصوص عوارض گاز ازون که در حالت عادی در لایه‌های بالای جوی وجود دارد، گفت: گاه این گاز از اگزوز اتومبیل‌ها در مجاورت سطح زمین تولید می‌شود که در این حالت باعث تحریک راه‌های هوایی و تشدید علایم تنفسی مانند تشدید علایم آسم وبرونشیت مزمن می‌شود و علایمی مانند سرفه، خلط، خس خس و تنگی نفس را حتی در افراد سالم ایجاد می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص عوارض تنفسی آزبست که از طریق ترمز ماشین‌ها ایجاد می‌شود، گفت: این مواد در درازمدت باعث ایجاد فیبروزهای ریوی (تخریب بافت ریه) و آزبستوز و در نهایت ایجاد سرطان ریه و سرطان پرده جنب می‌شوند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به اینکه میزان مراجعین به مرکز بیمارستان مسیح دانشوری که مرزی قلبی ریوی است در هنگام اوج آلودگی هوا به میزان ۳-۴ برابر افزایش داشته است، گفت: آلودگی هوا در زنان باردار دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم است که بطور غیرمستقیم باعث افت میزان اکسی‍زن موجود در خون (هیپوکسی) می‌شود که باعث عدم رسیدن اکسیژن کافی به جنین و مشکلاتی جدی می‌شود و اثر مستقیم موادی مانند مونو اکسید کربن، اکسید نیتروژن و دی اکسید کربن باعث ایجاد مسمومیت مزمن در مادر شده که از همه خطرناک‌تر مونواکسیدکربن است که باعث بروز عوارضی جبران ناپذیر در جنین می‌شود.

انتهای پیام

.

از طریق ایسنا – یک متخصص طب کار: افزایش غلظت بنزن درهوای آلوده خطرابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد آزبست ناشی از ترمز اتومبیل‌ها، باعث ایجاد سرطان ریه می‌شود.

بیشتر