بررسی توصیفی مشاغل بزرگسالان مبتلا به آسم

نویسندگان: دکتر خسرو صادق نیت حقیقی، دکتر ‌ امید امینیان، دکتر آرزو نجفی، دکتر سوسن صالح پور، دکتر علیرضا اسلامی‌نژاد ، دکتر غلامرضا درخشان دیلمی

متخصص طب‌کار، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های شغلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، najafeeaz@gmail.com

نوع مطالعه: پژوهشی

چکیده مقاله:
چکیده مقدمه: آسم بیماری شایع تنفسی است که به میزان قابل ملاحظه‌ای منجر به ناتوانی شغلی می‌گردد. اشتغال در برخی مشاغل نیز با بروز و تشدید علایم آسم همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی توصیفی مشاغل افراد مبتلابه آسم و تعیین فراوانی گروه‌های شغلی مختلف در مبتلایان به آسم است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی در مدت یک سال، ۳۳۹ بیمار بالای ۱۷ سال مبتلا به آسم از نظر شغلی مورد بررسی قرارگرفتند. شغل‌های ۱۷۹ فرد شاغل بر اساس طبقه‌بندی شغلی سیستم طبقه‌بندی استاندارد ارایه شده در سال ۱۹۹۱ برای مشاغل مختلف موسوم به Standard Occupational Classification 1991(SOC-91)، طبقه‌بندی و فراوانی هر طبقه شغلی محاسبه گردید. یافته‌ها: گروه مشاغل تجاری، حمل ونقل واپراتوری تجهیزات بیشترین فراوانی را در میان مبتلایان به آسم دارا بودند (۶۶ مورد، ۸۷/۳۶ درصد). در گروه شغلی مذکور، شایع‌ترین شغل مربوط به رانندگان تاکسی بود (۱۳ مورد،۲/۷%). در رتبه بعد گروه شغلی خدمات‌رسانی و فروشندگی با ۴۰ مورد (۳/۲۲درصد)، دارای بیشترین فراوانی بود. در این گروه شغلی مشاغلی مانند آرایشگری، نانوایی و سروکنندگان غذا قرار دارند. مشاغل مدیریتی و مشاغل بهداشتی نیز کمترین فراوانی در بیماران آسمی تحت مطالعه ما را دارا بودند. نتیجه‌گیری: مشاغل با مواجهات کم خطر تنفسی از جمله مشاغل تجاری، حمل و نقل و اپراتوری تجهیزات بیشترین فراوانی را در بیماران مبتلا به آسم دارا هستند و لازم است در مطالعات بعدی رابطه آسم و تشدید آن در مشاغل مذکور مورد بررسی قرارگیرد.

از طریق بررسی توصیفی مشاغل بزرگسالان مبتلا به آسم – فصلنامه طب کار.

بیشتر