عنوان نشریه: سلامت کار ایران : تابستان ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۲ تا صفحه ۵ .

عنوان مقاله: ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو (سرمقاله)

نویسنده: صالح پور سوسن*

* مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری

چکیده:

قاره آسیا در فرایند توسعه به سمت صنعتی شدن، وقایع تلخ بسیاری همچون اپیدمی کشنده مسمومیت با جیوه در مسناماتاژاپن و مرگ هزاران نفر در بوپال هند بر اثر انفجار چهل تن متیل ایزوسیانات را تجربه نموده است. اما کشنده ترین اپیدمی شغلی یعنی مرگ و میر ناشی از مصرف آزبست، هنوز در راه است.

ادامه مطلب:

از طریق  SID.ir | ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو (سرمقاله).